Allgemein

NË KËRKIM TË FRYMËS NJERËZORE!*

▪︎ Njeriu është e vetmja krijesë të cilës Krijuesi – Universi, përpos TRUPIT dhe SHPIRTIT, i ka dhënë gjënë që ate e bënë të dallohet nga gjallesat tjera! ▪︎ Këtë pjesë te tretë të cilën […]