1.Instalimi i WordPress-it

https://wpbuch.com
https://wpbuch.com/bitnami
përpunimi i fotografive
https://wpbuch.com/gimp

2. Parapergatitjet e nevojshme para se te fillohet me ndertimin e nje web-faqe
3. Format e pergatitjes së  kontentit wordpress per  vendsojen e  informateve ne web-faqe
    3.1 duke downloadura dhe instaluar në kompjuter personal
    4.1 duke përdrur  wordpressin online nga platforma e hosting kompanisë

5. Pëzgjedhja e Themes – formës së web-faqes
6.
Nderrimi i Themes
7. SSL certifikata
8. Backupi
9. Kethimi i sistemit prapa
10. Pluginet  ( shembulli i pluginit Classic widget)